Donaţi 3,5% din impozit către Parohia Ortodoxă Carpaţi, Braşov

Dacă sunteţi salariat/pensionar sau daca aveţi venituri din alte surse (activităţi independente/agricole, drepturi de proprietate intelectuală şi cedarea folosinţei bunurilor) şi doriţi să direcţionaţi partea dvs. către PAROHIA CARPAŢI BRAŞOV, formularele le găsiţi la pangarul bisericii noastre sau le puteţi descărca de aici: declaraţia 230

Formularele se pot depune prin poştă cu confirmare de primire, electronic prin intermediul Spaţiului Privat Virtual (SPV) - ANAF sau completate la pangarul bisericii noastre, până la data de 25 mai a.c.

La depunerea formularului prin intermediul SPV veţi avea în vedere completarea cu următoarele date: