Donaţi 2% din impozit către Parohia Carpaţi Braşov

Prevederea 2% este un mecanism prin intermediul căruia contribuabilii persoane fizice pot să direcţioneze 2% din impozitul lor pe venit către o organizaţie neguvernamentală.

De ce e bine să folosiţi prevederea 2%:

Dacă aveţi venituri din salarii, pensii sau alte surse (cedarea folosinţei bunurilor, drepturi de autor, etc) şi doriţi să direcţionaţi partea dvs. către PAROHIA CARPAŢI BRAŞOV, formularele le găsiţi la pangarul bisericii noastre sau le puteţi descărca mai jos.

Completaţi datele pe declaraţie în funcţie de sursa dvs. de venit:

1. Dacă aveţi venituri din salarii sau pensii:

Imprimaţi documentul declaraţia 230 şi completaţi secţiunea I. (date de identificare), secţiunea II. (bifaţi salarii sau pensii), plus semnătura.

2. Dacă aveţi venituri din alte surse (cedarea folosinţei bunurilor, drepturi de autor, etc):

Imprimaţi documentul declaraţia 200 şi completaţi secţiunea I. (date de identificare), secţiunea II. A. şi B. (date privind veniturile realizate), plus semnătura.


Formularele trebuie depuse la Administraţia Financiară de care aparţineţi (în persoană sau prin poştă), până la 15 mai anul curent.