Astăzi, Miercuri, 30 Noi., 2022 †) Sf. Ap. Andrei, cel întâi chemat, Ocrotitorul României †) Sf. Ier. Andrei Șaguna, mitropolitul Transilvaniei;  Sf. Ier. Frumentie, episcopul Etiopiei  (Dezlegare la pește) 1 Corinteni 4 9 Căci mi se pare că pe noi, apos- tolii, Dumnezeu ne-a arătat ca pe cei din urmă oameni, ca pe niște osândiți la moarte; fiindcă priveliște1 lumii ne-am făcut, și 1  = Spectacol; expuși în văzul tutu- ror (asemenea condamnaților ce ur- mează să fie devorați de fiare în arena îngerilor, și oamenilor. 10 Noi suntem nebuni pentru Hristos, dar voi, înțelepți întru Hristos; noi suntem slabi, dar voi, tari; voi sunteți ținuți în slavă, dar noi în necinste! 11 Noi până’n ceasul de acum flămânzim și însetăm, suntem circului). Astăzi, Miercuri, 30 Noi., 2022 †) Sf. Ap. Andrei, cel întâi chemat, Ocrotitorul României †) Sf. Ier. Andrei Șaguna, mitropolitul Transilvaniei;  Sf. Ier. Frumentie, episcopul Etiopiei  (Dezlegare la pește) 1 Corinteni 4 9 Căci mi se pare că pe noi, apos- tolii, Dumnezeu ne-a arătat ca pe cei din urmă oameni, ca pe niște osândiți la moarte; indcă priveliște1 lumii ne-am făcut, și 1 = Spectacol; expuși în văzul tutu- ror (asemenea condamnaților ce ur- mează să e devorați de are în arena îngerilor, și oamenilor. 10 Noi suntem nebuni pentru Hristos, dar voi, înțelepți întru Hristos; noi suntem slabi, dar voi, tari; voi sunteți ținuți în slavă, dar noi în necinste! 11 Noi până’n ceasul de acum flămânzim și însetăm, suntem circului). goi și suntem pălmuiți și pribe- gim 12 și ne ostenim lucrând cu mâi- nile noastre. Ocărâți fiind, bine- cuvântăm; prigoniți fiind, răb- dăm; 13 defăimați fiind, mângâiem. Ca gunoiul lumii am ajuns, lepădă- tura tuturor pân’acum. 14 Nu ca să vă rușinez vă scriu acestea, ci ca să vă dojenesc ca pe niște copii ai mei iubiți. 15 Că de-ați avea zeci de mii de învățători2 în Hristos, totuși nu aveți mulți părinți; că pe voi eu v’am născut întru Hristos Iisus prin Evanghelie. 16 Așadar, vă rog eu pe voi: căl- cați pe urmele mele3! Ioan 1 35 A doua zi iarăși stătea Ioan și doi dintre ucenicii săi; 2  Textual: pedagogi. În antichitate, pedagog era sclavul însărcinat să-i conducă pe copiii stăpânului la școală și să-i supravegheze în timpul liber. Desigur, distanța dintre pedagog și părintele copilului era mare; la aceas- ta se referă Pavel. 3  Literal: imitați-mă pe mine; ur- mați-mi exemplul (așa cum fiul devine continuatorul părintelui său). În une- le ediții românești există și adaosul: „precum și eu Îi urmez lui Hristos”, dar el nu se justifică prin cele mai autorizate texte originale. 36 și privindu-L pe Iisus, Care trecea, a zis: „Iată Mielul lui Dumnezeu!” 37 Și cei doi ucenici l-au auzit când a spus acestea și I-au ur- mat lui Iisus. 38 Iar Iisus, întorcându-Se și vă- zându-i că-L urmează, le-a zis: „Ce căutați?” Iar ei I-au zis: „Rabbi – care se tâlcuiește: În- vățătorule –, unde locuiești?” 39 El le-a zis: „Veniți și veți ve- dea”. Au mers așadar și au văzut unde locuiește; și au rămas la El în ziua aceea. Și era ca la ceasul al zecelea4. 40 Unul din cei doi care auziseră de la Ioan și-I urmaseră lui Iisus era Andrei, fratele lui Simon Pe- tru5. 41 Acesta l-a găsit întâi pe Si- mon, fratele său, și i-a zis: „Noi L-am aflat pe Mesia – ce se tâl- cuiește: Hristos –”; 42 și l-a adus la Iisus. Iisus, pri- vind la el, i-a zis: „Tu ești Simon, fiul lui Iona; tu te vei numi Che- fa” – ce se tâlcuiește: Petru6. 43 A doua zi a vrut să meargă în 4  În jurul orei 4 după amiază. 5  Evanghelistul Ioan nu-și mențio- nează niciodată numele în propria sa carte; tocmai de aceea credem că el era „celălalt”. 6  În aramaică: Kepa = piatră; în greacă: Petros = piatră. goi și suntem pălmuiți și pribe- gim 12 și ne ostenim lucrând cu mâi- nile noastre. Ocăți ind, bine- cuvântăm; prigoniți ind, răb- dăm; 13 defăimați ind, mângâiem. Ca gunoiul lumii am ajuns, lepădă- tura tuturor pân’acum. 14 Nu ca să vă rușinez vă scriu acestea, ci ca să vă dojenesc ca pe niște copii ai mei iubiți. 15 Că de-ați avea zeci de mii de învățători2 în Hristos, totuși nu aveți mulți părinți; că pe voi eu v’am născut întru Hristos Iisus prin Evanghelie. 16 Așadar, vă rog eu pe voi: căl- cați pe urmele mele3! Ioan 1 35 A doua zi iarăși stătea Ioan și doi dintre ucenicii săi; 2 Textual: pedagogi. În antichitate, pedagog era sclavul însărcinat să-i conducă pe copiii stăpânului la școală și să-i supravegheze în timpul liber. Desigur, distanța dintre pedagog și părintele copilului era mare; la aceas- ta se referă Pavel. 3 Literal: imitați-mă pe mine; ur- mați-mi exemplul (așa cum ul devine continuatorul părintelui său). În une- le ediții românești există și adaosul: „precum și eu Îi urmez lui Hristos”, dar el nu se justică prin cele mai autorizate texte originale. 36 și privindu-L pe Iisus, Care trecea, a zis: „Iată Mielul lui Dumnezeu!” 37 Și cei doi ucenici l-au auzit când a spus acestea și I-au ur- mat lui Iisus. 38 Iar Iisus, întorcându-Se și vă- zându-i că-L urmează, le-a zis: „Ce căutați?” Iar ei I-au zis: „Rabbi – care se tâlcuiește: În- vățătorule –, unde locuiești?” 39 El le-a zis: „Veniți și veți ve- dea”. Au mers așadar și au văzut unde locuiește; și au rămas la El în ziua aceea. Și era ca la ceasul al zecelea4. 40 Unul din cei doi care auziseră de la Ioan și-I urmaseră lui Iisus era Andrei, fratele lui Simon Pe- tru5. 41 Acesta l-a găsit întâi pe Si- mon, fratele său, și i-a zis: „Noi L-am aat pe Mesia – ce se tâl- cuiește: Hristos –”; 42 și l-a adus la Iisus. Iisus, pri- vind la el, i-a zis: „Tu ești Simon, ul lui Iona; tu te vei numi Che- fa” – ce se tâlcuiește: Petru6. 43 A doua zi a vrut să meargă în 4 În jurul orei 4 după amiază. 5 Evanghelistul Ioan nu-și mențio- nează niciodată numele în propria sa carte; tocmai de aceea credem că el era „celălalt”. 6 În aramaică: Kepa = piatră; în greacă: Petros = piatră. Galileea și l-a găsit pe Filip. Și i-a zis Iisus: „Urmează-Mi!” 44 Iar Filip era din Betsaida, din cetatea lui Andrei și a lui Petru. 45 Filip l-a găsit pe Natanael și i-a zis: „Noi L-am aflat pe Acela despre Care au scris Moise în lege și profeții, pe Iisus, fiul lui Iosif din Nazaret”. 46 Și i-a zis Natanael: „Din Na- zaret poate fi ceva bun?…”. Filip i-a zis: „Vino și vezi!” 47 Iisus l-a văzut pe Natanael venind către Dânsul și a zis des- pre el: „Iată într’adevăr israelit întru care nu este vicleșug!” 48 Natanael I-a zis: „De unde mă cunoști?” A răspuns Iisus și i-a zis: „Mai înainte ca Filip să te fi chemat, te-am văzut când erai sub smochin”. 49 Răspunsu-I-a Natanael: „Rab- bi, Tu ești Fiul lui Dumnezeu, Tu ești Regele lui Israel!” 50 Răspuns-a Iisus și i-a zis: „Pentru că ți-am spus că te-am văzut sub smochin, de aceea crezi? Mai mari decât acestea vei vedea”. 51 Și i-a zis: „Adevăr, adevăr vă spun: De acum veți vedea ce- rul deschizându-se și pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se și po- gorându-se peste Fiul Omului!”7 7  Sfânta Scriptură versiune diorto- sită după Septuaginta, redactată și adnotată de Mitropolit Bartolomeu Valeriu Anania Galileea și l-a găsit pe Filip. Și i-a zis Iisus: „Urmează-Mi!” 44 Iar Filip era din Betsaida, din cetatea lui Andrei și a lui Petru. 45 Filip l-a găsit pe Natanael și i-a zis: „Noi L-am aat pe Acela despre Care au scris Moise în lege și profeții, pe Iisus, ul lui Iosif din Nazaret”. 46 Ș