Astăzi, Luni, 3 Octombrie, 2022 Sf. Sfințit Mc. Dionisie Areopagitul Sf. Mc. Teoctist Filipeni 2 12 Drept aceea, iubiții mei, așa cum întotdeauna m’ați ascultat, nu numai ca atunci când eram de față, ci cu mult mai mult acum când sunt departe, cu frică și cu cutremur lucrați la mântuirea voastră; 13 căci Dumnezeu este Cel ce’n- tru voi le lucrează și pe „a vrea” și pe „a lucra”, pentru bunăvoirea Sa1. 14 Pe toate să le faceți fără mur- mur și fără socoteli2, 15 ca să fiți fără prihană și curați, fii ai lui Dumnezeu, neîntinați în mijlocul unui neam sucit și stri- cat, în care voi străluciți ca niște luminători în lume, 16 cuvântul vieții cu tărie ținân- du-l spre lauda mea în ziua lui Hristos, că nu în zadar am aler- gat și nici în zadar m’am ostenit. 1 = Pentru scopul în care Dumnezeu a binevoit asupră-ne. 2 Înțelesul exact: fără calcule (asu- pra foloaselor pe care le-ați trage din ceea ce faceți). Luca 6 24 Dar vai vouă, bogaților!, că de pe-acum vă luați mângâierea. 25 Vai vouă, celor ce sunteți sătui acum, că veți flămânzi. Vai vouă, celor ce râdeți acum, că veți plân- ge și vă veți tângui. 26 Vai vouă, când toți oamenii vă vor vorbi de bine; că părinții lor așa le făceau profeților minci- noși. 27 Iar vouă, celor ce ascultați, vă spun: Iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine celor ce vă urăsc; 28 binecuvântați pe cei ce vă bles- teamă, rugați-vă pentru cei ce vă necăjesc. 29 Celui ce te lovește peste obraz, dă-i-l și pe celălalt; pe cel ce-ți ia haina, nu-l împiedica să-ți ia și cămașa; 30 oricui îți cere, dă-i; și de la cel ce-ți ia pe ale tale, nu i le cere.3 3 Sfânta Scriptură versiune diortosi- tă după Septuaginta, redactată și ad- notată de Mitropolit Bartolomeu Vale- riu Anania Astăzi, Luni, 3 Octombrie, 2022 Sf. Snțit Mc. Dionisie Areopagitul Sf. Mc. Teoctist Filipeni 2 12 Drept aceea, iubiții mei, așa cum întotdeauna m’ați ascultat, nu numai ca atunci când eram de față, ci cu mult mai mult acum când sunt departe, cu frică și cu cutremur lucrați la mântuirea voastră; 13 căci Dumnezeu este Cel ce’n- tru voi le lucrează și pe „a vrea” și pe „a lucra”, pentru bunăvoirea Sa1. 14 Pe toate să le faceți fără mur- mur și fără socoteli2, 15 ca să fiți fără prihană și curați, i ai lui Dumnezeu, neîntinați în mijlocul unui neam sucit și stri- cat, în care voi străluciți ca niște luminători în lume, 16 cuvântul vieții cu tărie ținân- du-l spre lauda mea în ziua lui Hristos, că nu în zadar am aler- gat și nici în zadar m’am ostenit. 1= Pentru scopul în care Dumnezeu a binevoit asupră-ne. 2Înțelesul exact: fără calcule (asu- pra foloaselor pe care le-ați trage din ceea ce faceți). Luca 6 24 Dar vai vouă, bogaților!, că de pe-acum vă luați mângâierea. 25 Vai vouă, celor ce sunteți sătui acum, că veți flămânzi. Vai vouă, celor ce râdeți acum, că veți plân- ge și vă veți tângui. 26 Vai vouă, când toți oamenii vă vor vorbi de bine; că părinții lor așa le făceau profeților minci- noși. 27 Iar vouă, celor ce ascultați, vă spun: Iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine celor ce vă urăsc; 28 binecuvântați pe cei ce vă bles- teamă, rugați-vă pentru cei ce vă necăjesc. 29 Celui ce te lovește peste obraz, dă-i-l și pe celălalt; pe cel ce-ți ia haina, nu-l împiedica să-ți ia și cămașa; 30 oricui îți cere, dă-i; și de la cel ce-ți ia pe ale tale, nu i le cere.3 3Sfânta Scriptură versiune diortosi- tă după Septuaginta, redactată și ad- notată de Mitropolit Bartolomeu Vale- riu Anania Tâlcuire Vai celor bogați, să- tui, puternici, lău- dați; dimpotrivă, ferice de cei ce rabdă toate felu- rile de prigoniri, bătăi, jafuri, po- veri silnice - cu totul pe dos decât judecă și simt oame- nii de obicei! Pe cât este de depar- te cerul de pământ, pe atâta sunt de departe gândurile lui Dum- nezeu de gândurile oamenilor și nici nu poate fi altfel. Suntem surghiuniți, iar surghiuniții nu trebuie să se minuneze că sufe- ră jigniri și amărăciuni. Suntem sub epitimie, iar epitimia este al- cătuită din necazuri și greutăți. Suntem bolnavi, iar bolnavilor le sunt mai de folos leacurile ama- re. Mântuitorul însuși, în toată viața Lui, n-a avut unde să-Și plece capul, și această viață Și-a sfârșit-o pe cruce - pentru ce, dar, să aibă următorii Lui o soartă mai bună? Duhul lui Hristos este duhul pregătirii de a răbda orice și a purta cu inimă bună toate strâmtorările. Desfătările, ono- rurile, luxul, îndestularea sunt străine de căutările și gusturile sale. Calea sa trece printr-o pus- tie neroditoare și lipsită de bu- curii. Acest lucru ni-l închipuie peregrinarea de patruzeci de ani a israelitenilor prin pustie. Dar cine urmează această cale? Cel care întrezărește dincolo de pus- tie Canaanul, unde curge lapte și miere. În vremea călătoriei sale, el primește mană, însă nu de pe pământ, ci din cer, nu trupească, ci duhovniceasă. Toată slava lui este înlăuntru.4 4 Sfântul Teofan Zăvoratul, Tâlcuiri din Sfânta Scriptură pentru fiecare zi din an. Tâlcuire Vai celor bogați, să- tui, puternici, lău- dați; dimpotrivă, ferice de cei ce rabdă toate felu- rile de prigoniri, bătăi, jafuri, po- veri silnice - cu totul pe dos decât judecă și simt oame- nii de obicei! Pe cât este de depar- te cerul de pământ, pe atâta sunt de departe gândurile lui Dum- nezeu de gândurile oamenilor și nici nu poate altfel. Suntem surghiuniți, iar surghiuniții nu trebuie să se minuneze că sufe- ră jigniri și amărăciuni. Suntem sub epitimie, iar epitimia este al- cătuită din necazuri și greutăți. Suntem bolnavi, iar bolnavilor le sunt mai de folos leacurile ama- re. Mântuitorul însuși, în toată viața Lui, n-a avut unde să-Și plece capul, și această viață Și-a sfârșit-o pe cruce - pentru ce, dar, să aibă următorii Lui o soartă mai bună? Duhul lui Hristos este duhul pregătirii de a răbda orice și a purta cu inimă bună toate strâmtorările. Desfătările, ono- rurile, luxul, îndestularea sunt străine de căutările și gusturile sale. Calea sa trece printr-o pus- tie neroditoare și lipsită de bu- curii. Acest lucru ni-l închipuie peregrinarea de patruzeci de ani a israelitenilor prin pustie. Dar cine urmează această cale? Cel care întrezărește dincolo de pus- tie Canaanul, unde curge lapte și miere. În vremea călătoriei sale, el primește mană, însă nu de pe pământ, ci din cer, nu trupească, ci duhovniceasă. Toată slava lui este înlăuntru.4 4Sfântul Teofan Zăvoratul, Tâlcuiri din Sfânta Scriptură pentru ecare zi din an.