Astăzi, Marți, 4 Octombrie, 2022 Sf. Sfințit Mc. Ierotei, episcopul Atenei Filipeni 2 16 cuvântul vieții cu tărie ținân- du-l spre lauda mea în ziua lui Hristos, că nu în zadar am aler- gat și nici în zadar m’am ostenit. 17 Și chiar dac’ar fi ca sângele meu să curgă1 peste prinosul și slujba credinței voastre, mă bu- cur, și’mpreună cu voi toți mă fe- ricesc. 18 Și voi, de asemenea, bucurați- vă, și’mpreună cu mine fericiți- vă! 19 Dar nădăjduiesc întru Dom- nul Iisus că’n curând am să-l tri- mit la voi pe Timotei, pentru ca la rându-mi să prind și eu curaj aflând vești despre voi. 20 Că’ntru părtășia simțăminte- lor mele nu am pe nimeni altul care din inimă2 să se’ngrijească de treburile voastre, 21 fiindcă toți caută spre ale lor, 1 Literal: chiar dac’ar fi să mă ofer pe mine însumi ca pe o libație sacri- ficială (libație = vărsarea unui lichid – apă, vin, lacrimi, sânge – deasupra unei ofrande rituale; la noi, obiceiul de a vărsa puțin vin pe colivă – sau pe pământ – în amintirea morților). 2 = În mod firesc; cu sinceritate, fără interese personale. nu spre ale lui Iisus Hristos. 22 Dar voi știți cât e el de’ncercat, că’ntocmai ca un copil cu tatăl său i-a slujit Evangheliei împre- ună cu mine. 23 Pe el deci nădăjduiesc să-l tri- mit de’ndată ce voi vedea ce va fi cu mine. Luca 6 37 Nu judecați și nu veți fi jude- cați; nu osândiți și nu veți fi osân- diți; iertați și vi se va ierta. 38 Dați și vi se va da; o măsură bună, îndesată, clătinată și cu vârf vi se va turna în poală3; căci cu ce măsură măsurați, cu aceea vi se va măsura”. 39 Și le-a spus și o parabolă: „Poate oare orb pe orb să călău- zească? Nu vor cădea amândoi în groapă? 40 Nu este ucenic mai presus de 3 Literal: în sân. E vorba de punga sau sacul ce rezultă din îndoitura șor- țului sau a hainei până’n dreptul cing- ătorii, și chiar deasupra ei. Prinsă pe după gât, o astfel de îndoitură îi putea servi unei mame în mers drept leagăn pentru copil. În acest sens trebuie înțe- leasă expresia „sânul lui Avraam” (Lc 16, 22-23). Astăzi, Marți, 4 Octombrie, 2022 Sf. Snțit Mc. Ierotei, episcopul Atenei Filipeni 2 16 cuvântul vieții cu tărie ținân- du-l spre lauda mea în ziua lui Hristos, că nu în zadar am aler- gat și nici în zadar m’am ostenit. 17 Și chiar dac’ar ca sângele meu să curgă1 peste prinosul și slujba credinței voastre, mă bu- cur, și’mpreună cu voi toți mă fe- ricesc. 18 Și voi, de asemenea, bucurați- vă, și’mpreună cu mine fericiți- vă! 19 Dar nădăjduiesc întru Dom- nul Iisus că’n curând am să-l tri- mit la voi pe Timotei, pentru ca la rându-mi să prind și eu curaj aând vești despre voi. 20 Că’ntru părtășia simțăminte- lor mele nu am pe nimeni altul care din inimă2 să se’ngrijească de treburile voastre, 21 indcă toți caută spre ale lor, 1Literal: chiar dac’ar să mă ofer pe mine însumi ca pe o libație sacri- cială (libație = vărsarea unui lichid – apă, vin, lacrimi, sânge – deasupra unei ofrande rituale; la noi, obiceiul de a vărsa puțin vin pe colivă – sau pe pământ – în amintirea morților). 2= În mod resc; cu sinceritate, fără interese personale. nu spre ale lui Iisus Hristos. 22 Dar voi știți cât e el de’ncercat, că’ntocmai ca un copil cu tatăl său i-a slujit Evangheliei împre- ună cu mine. 23 Pe el deci nădăjduiesc să-l tri- mit de’ndată ce voi vedea ce va cu mine. Luca 6 37 Nu judecați și nu veți jude- cați; nu osândiți și nu veți osân- diți; iertați și vi se va ierta. 38 Dați și vi se va da; o măsură bună, îndesată, clătinată și cu vârf vi se va turna în poală3; căci cu ce măsură măsurați, cu aceea vi se va măsura”. 39 Și le-a spus și o parabolă: „Poate oare orb pe orb să călău- zească? Nu vor cădea amândoi în groapă? 40 Nu este ucenic mai presus de 3Literal: în sân. E vorba de punga sau sacul ce rezultă din îndoitura șor- țului sau a hainei până’n dreptul cing- ătorii, și chiar deasupra ei. Prinsă pe după gât, o astfel de îndoitură îi putea servi unei mame în mers drept leagăn pentru copil. În acest sens trebuie înțe- leasă expresia „sânul lui Avraam” (Lc 16, 22-23). învățătorul său; dar orice ucenic desăvârșit va fi ca învățătorul său. 41 De ce vezi paiul din ochiul fra- telui tău, dar nu bagi de seamă bârna din ochiul tău? 42 Sau cum poți să-i spui fratelui tău: Frate, lasă-mă să-ți scot pa- iul din ochi!, în timp ce tu nu vezi bârna care este în ochiul tău? Fă- țarnicule, scoate-ți mai întâi bâr- na din ochi și atunci vei vedea să scoți paiul care este în ochiul fra- telui tău. 43 Că nu este pom bun care să facă roadă rea și nici, dimpotri- vă, pom rău care să facă roadă bună. 44 Că fiece pom după roada lui se cunoaște. Că nu se adună smo- chine din mărăcini, și nici stru- guri se culeg din rug4. 45 Omul bun, din vistieria cea bună a inimii sale scoate ce este bun; iar omul rău, din vistieria cea rea a inimii sale scoate ce este rău. Că din prisosul inimii îi grăiește gura.5 4 Rug (folosit mai mult la plural: rugi): tufe de vițe spinoase, care fac mure. 5 Sfânta Scriptură versiune diortosi- tă după Septuaginta, redactată și ad- notată de Mitropolit Bartolomeu Vale- riu Anania Tâlcuire Nu judeca, iartă, dă... La prima ve- dere, numai pier- deri și nici un câștig. Și totuși, iată făgăduința: „Nu judeca, și nu vei fi judecat; iartă, și ți se va ierta; dă, și ți se va da”. Câștigul nu se vede acum, dar el se va adăuga, fără nici o îndoială, celui ce face din toată inima nu- mitele „cheltuieli”; i se va adăuga tocmai atunci când va simți mai mult nevoia de neosândire și ier- tare. Cum se va bucura cel ce se va învrednici să primească din- tr-o dată aceste bunătăți, parcă pe degeaba! Cum se va întrista și amărâ cel care n-a știut să se folosească cu iscusință de averea sa, la vremea potrivită! Va vrea atunci să ierte tot și să dea toa- te ale sale, dar va fi prea târziu; fiecare lucru la vremea lui. Toți însă aleargă după câștigul care pică iute în mână, aproape deo- dată cu cheltuiala. Cel care chel- tuiește duhovnicește seamănă cu unul care aruncă în vânt, nu- mai că el nu în vânt aruncă, ci în mâinile lui Dumnezeu. În aceste mâini bunurile tale sunt în pază sigură și le vei primi înapoi ne- întârziat. Nu ți se cere decât cre- învățătorul său; dar orice ucenic desăvârșit va ca învățătorul său. 41 De ce vezi paiul din ochiul fra- telui tău, dar nu bagi de seamă bârna din ochiul tău? 42 Sau cum poți să-i spui fratelui tău: Frate, lasă-mă să-ți scot pa- iul din ochi!, în timp ce tu nu vezi bârna care este în ochiul tău? Fă- țarnicule, scoate-ți mai întâi bâr- na din ochi și atunci vei vedea să scoți paiul care este în ochiul fra- telui tău. 43 Că nu este pom bun care să facă roadă rea și nici, dimpotri- vă, pom rău care să facă roadă bună. 44 Că ece pom după roada lui se cunoaște. Că nu se adună smo- chine din mărăcini, și nici stru- guri se culeg din rug4. 45 Omul bun, din vistieria cea bună a inimii sale scoate ce este bun; iar omul rău, din vistieria cea rea a inimii sale scoate ce este rău. Că din prisosul inimii îi grăiește gura.5 4Rug (folosit mai mult la plural: rugi): tufe de vițe spinoase, care fac mure. 5Sfânta Scriptură versiune diortosi- tă după Septuaginta, redactată și ad- notată de Mitropolit Bartolomeu Vale- riu Anania Tâlcuire Nu judeca, iartă, dă... La prima ve- dere, numai pier- deri și nici un știg. Și totuși, iată făgăduința: „Nu judeca, și nu vei judecat; iartă, și ți se va ierta; dă, și ți se va da”. știgul nu se vede acum, dar el se va adăuga, fără nici o îndoială, celui ce face din toată inima nu- mitele „cheltuieli”; i se va adăuga tocmai atunci când va simți mai mult nevoia de neosândire și ier- tare. Cum se va bucura cel ce se va învrednici să primească din- tr-o dată aceste bunătăți, parcă pe degeaba! Cum se va întrista și amărâ cel care n-a știut să se folosească cu iscusință de averea sa, la vremea potrivită! Va vrea atunci să ierte tot și să dea toa- te ale sale, dar va prea târziu; ecare lucru la vremea lui. Toți însă aleargă dupăștigul care pică iute în mână, aproape deo- dată cu cheltuiala. Cel care chel- tuiește duhovnicește seamănă cu unul care aruncă în vânt, nu- mai că el nu în vânt aruncă, ci în mâinile lui Dumnezeu. În aceste mâini bunurile tale sunt în pază sigură și le vei primi înapoi ne- întârziat. Nu ți se cere decât cre- dință și nădejde.6 6 Sfântul Teofan Zăvoratul, Tâlcuiri din Sfânta Scriptură pentru fiecare zi din an. dință și nădejde.6 6Sfântul Teofan Zăvoratul, Tâlcuiri din Sfânta Scriptură pentru ecare zi din an.