Astăzi, Sâmbătă, 21 Ianuarie, 2023 Sf. Cuv. Maxim Mărturisitorul Sf. Mc. Neofit;  Sf. Mc. Agnia din Roma 1 Tesaloniceni 5 14 Și vă îndemnăm, fraților, să-i dojeniți pe cei fără de rânduială; îmbărbătați-i pe cei slabi de în- ger, sprijiniți pe cei neputincioși, fiți îndelung-răbdători față de toți. 15 Vedeți ca nu cumva cineva să-i răsplătească cuiva răul cu rău, ci’ntotdeauna să urmăriți bine- le: și unul către altul, și fiecare către toți. 16 Bucurați-vă’ntotdeauna, 17 rugați-vă ne’ncetat, 18 mulțumiți întru toate; căci aceasta este voia lui Dumnezeu întru Hristos Iisus pentru voi. 19 Duhul să nu-l stingeți, 20 profețiile1 să nu le disprețuiți. 21 Supuneți totul încercării2, 1 În Biserica primară, harisma pro- feției nu însemna în primul rând – sau neapărat – darul de a prezice viitorul, ci acela de a interpreta corect Scripturile, de a-i povățui pe cei slabi, de a citi în sufletele oamenilor. Vezi și nota de la FA 11, 27. 2 = Treceți totul prin spiritul vostru de discernământ („dreapta socotință”, virtute capitală a părinților pustiei). păstrați ce e bine, 22 feriți-vă de orice fel de rău. 23 Și Însuși Dumnezeul păcii să vă sfințească în chip desăvârșit; și întregul vostru duh și suflet și trup3 păzească-se fără prihană întru venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Luca 17 3 Luați aminte la voi înșivă! De-ți va greși fratele tău, ceartă- l!; și dacă se va pocăi, iartă-l. 4 Și chiar dacă-ți va greși de șap- te ori într’o zi și de șapte ori se va întoarce la tine, zicând: Mă pocăiesc!, iartă-l”. 5 Și au zis apostolii către Dom- nul: „Sporește-ne credința”. 6 Iar Domnul a zis: „De-ați avea credință cât un grăunte de muș- 3 Pentru aparenta trihotomie a fiin- ței umane vezi nota de la Rm 1, 9. Duhul și sufletul nu sunt două entități deosebite; în timp ce prin suflet se înțelege, în general, sediul afectelor, principiul vital, duhul este partea su- perioară, fină, a acestuia, capabilă de a se pune în contact cu Sfântul Duh și de a-I deveni sălaș. Astăzi, Sâmbătă, 21 Ianuarie, 2023 Sf. Cuv. Maxim Mărturisitorul Sf. Mc. Neot;  Sf. Mc. Agnia din Roma 1 Tesaloniceni 5 14 Și vă îndemnăm, fraților, să-i dojeniți pe cei fără de rânduială; îmbărbătați-i pe cei slabi de în- ger, sprijiniți pe cei neputincioși, fiți îndelung-răbdători față de toți. 15 Vedeți ca nu cumva cineva să-i răsplătească cuiva răul cu rău, ci’ntotdeauna să urmăriți bine- le: și unul către altul, și ecare către toți. 16 Bucurați-vă’ntotdeauna, 17 rugați-vă ne’ncetat, 18 mulțumiți întru toate; căci aceasta este voia lui Dumnezeu întru Hristos Iisus pentru voi. 19 Duhul să nu-l stingeți, 20 profețiile1 să nu le disprețuiți. 21 Supuneți totul încercării2, 1În Biserica primară, harisma pro- feției nu însemna în primul rând – sau neapărat – darul de a prezice viitorul, ci acela de a interpreta corect Scripturile, de a-i povățui pe cei slabi, de a citi în suetele oamenilor. Vezi și nota de la FA 11, 27. 2= Treceți totul prin spiritul vostru de discernământ („dreapta socotință”, virtute capitală a părinților pustiei). păstrați ce e bine, 22 feriți-vă de orice fel de rău. 23 Și Însuși Dumnezeul păcii să vă snțească în chip desăvârșit; și întregul vostru duh și suet și trup3 păzească-se fără prihană întru venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Luca 17 3 Luați aminte la voi înșivă! De-ți va greși fratele tău, ceartă- l!; și dacă se va pocăi, iartă-l. 4 Și chiar dacă-ți va greși de șap- te ori într’o zi și de șapte ori se va întoarce la tine, zicând: Mă pocăiesc!, iartă-l”. 5 Și au zis apostolii către Dom- nul: „Sporește-ne credința”. 6 Iar Domnul a zis: „De-ați avea credință cât un grăunte de muș- 3Pentru aparenta trihotomie a in- ței umane vezi nota de la Rm 1, 9. Duhul și suetul nu sunt două entități deosebite; în timp ce prin suet se înțelege, în general, sediul afectelor, principiul vital, duhul este partea su- perioară, nă, a acestuia, capabilă de a se pune în contact cu Sfântul Duh și de a-I deveni sălaș. tar, i-ați zice acestui sicomor: Dezrădăcinează-te și te sădește în mare!, și v’ar asculta. 7 Cine dintre voi, având o slugă la arat sau la păscut vitele, îi va zice când se va întoarce din țari- nă: Vino repede și șezi la masă!, 8 și nu-i va zice: Pregătește-mi să cinez și, încingându-te, slu- jește-mi până ce voi mânca și voi bea, și după aceea vei mânca și vei bea și tu? 9 Îi va mulțumi oare slugii că a făcut cele poruncite? Nu cred. 10 Așa și voi, când veți face toate cele poruncite vouă, ziceți: Slugi netrebnice suntem; am făcut ceea ce eram datori să facem”.4 4 Sfânta Scriptură versiune diorto- sită după Septuaginta, redactată și adnotată de Mitropolit Bartolomeu Valeriu Ananiatar, i-ați zice acestui sicomor: Dezrădăcinează-te și te sădește în mare!, și v’ar asculta. 7 Cine dintre voi, având o slugă la arat sau la păscut vitele, îi va zice când se va întoarce din țari- nă: Vino repede și șezi la masă!, 8 și nu-i va zice: Pregătește-mi să cinez și, încingându-te, slu- jește-mi până ce voi mânca și voi bea, și după aceea vei mânca și vei bea și tu? 9 Îi va mulțumi oare slugii că a făcut cele poruncite? Nu cred. 10 Așa și voi, când veți face toate cele poruncite vouă, ziceți: Slugi netrebnice suntem; am făcut ceea ce eram datori să facem”.4 4Sfânta Scriptură versiune diorto- sită după Septuaginta, redactată și adnotată de Mitropolit Bartolomeu Valeriu Anania