Astăzi, Miercuri, 15 Martie, 2023 Sf. Mc. Agapie, Plisie și Timolau Isaia 10 12 Și va fi că atunci când Domnul va isprăvi de făcut toate lucruri- le în muntele Sionului și în Ie- rusalim, voi pedepsi mintea cea mândră, chiar pe aceea a regelui Asirienilor și trufașa înălțime a privirii lui; 13 că a zis: „Cu faptă tare și cu înțelepciunea priceperii voi miș- ca hotarele neamurilor și pute- rea lor o voi prăda și voi clătina cetățile locuite; 14 și cu mâna mea voi lua întrea- ga lume ca pe un cuib; ca pe niște ouă părăsite le voi ridica și nimeni nu va fi care să-mi scape sau să grăiască împotrivă-mi”1. 15 Oare se va slăvi pe sine secu- rea fără cel ce taie cu ea? oare se va înălța ferăstrăul fără de cel care-l trage? tot așa dacă-i vorba de un toiag sau de o cârjă. 16 Dar nu va fi așa; ci Domnul Atotțiitorul va trimite peste cin- stea ta ocară, iar peste slava ta foc arzător se va aprinde. 17 Foc va fi lumina lui Israel și 1 Două din variantele Septuagintei adaugă: „și să-și deschidă gura și să grăiască”. cu pară de foc îl va sfinți și va mânca pădurea ca pe fân. 18 În ziua aceea se vor mistui munții și dealurile și codrii; și [focul] va înghiți totul, de la su- flet pân’ la trup, iar cel ce va fugi va fi ca unul care fuge de văpaie. 19 Iar cei ce vor rămâne din ei, vor fi atât de puțini la număr, încât și un copil îi va scrie. 20 Și va fi în ziua aceea că ră- mășița lui Israel nu se va mai aduna laolaltă, iar cei mântuiți ai lui Iacob nu vor nădăjdui în cei ce i-au năpăstuit, ci vor nă- dăjdui în Dumnezeul cel sfânt al lui Israel, întru adevăr, Facerea 7 6 Iar Noe era de șase sute de ani când a venit potopul – apele – asupra pământului. 7 Și Noe și fiii săi și femeia sa și femeile fiilor săi au intrat în corabie ca să scape de apele po- topului. 8 Și din păsările curate și din păsările necurate și din dobi- toacele curate și din dobitoacele necurate și din fiare și din toate cele ce se târăsc pe pământ, Astăzi, Miercuri, 15 Martie, 2023 Sf. Mc. Agapie, Plisie și Timolau Isaia 10 12 Și va că atunci când Domnul va isprăvi de făcut toate lucruri- le în muntele Sionului și în Ie- rusalim, voi pedepsi mintea cea mândră, chiar pe aceea a regelui Asirienilor și trufașa înălțime a privirii lui; 13 că a zis: „Cu faptă tare și cu înțelepciunea priceperii voi miș- ca hotarele neamurilor și pute- rea lor o voi prăda și voi clătina cetățile locuite; 14 și cu mâna mea voi lua întrea- ga lume ca pe un cuib; ca pe niște ouă părăsite le voi ridica și nimeni nu va care să-mi scape sau să grăiască împotrivă-mi”1. 15 Oare se va slăvi pe sine secu- rea fără cel ce taie cu ea? oare se va înălța ferăstrăul fără de cel care-l trage? tot așa dacă-i vorba de un toiag sau de o cârjă. 16 Dar nu va așa; ci Domnul Atotțiitorul va trimite peste cin- stea ta ocară, iar peste slava ta foc arzător se va aprinde. 17 Foc va lumina lui Israel și 1Două din variantele Septuagintei adaugă: „și să-și deschidă gura și să grăiască”. cu pară de foc îl va snți și va mânca pădurea ca pe fân. 18 În ziua aceea se vor mistui munții și dealurile și codrii; și [focul] va înghiți totul, de la su- et pân’ la trup, iar cel ce va fugi va ca unul care fuge de văpaie. 19 Iar cei ce vor rămâne din ei, vor atât de puțini la număr, încât și un copil îi va scrie. 20 Și va în ziua aceea că ră- mășița lui Israel nu se va mai aduna laolaltă, iar cei mântuiți ai lui Iacob nu vor nădăjdui în cei ce i-au năpăstuit, ci vor nă- dăjdui în Dumnezeul cel sfânt al lui Israel, întru adevăr, Facerea 7 6 Iar Noe era de șase sute de ani când a venit potopul – apele – asupra pământului. 7 Și Noe și ii săi și femeia sa și femeile ilor săi au intrat în corabie ca să scape de apele po- topului. 8 Și din păsările curate și din păsările necurate și din dobi- toacele curate și din dobitoacele necurate și din are și din toate cele ce se târăsc pe pământ, 9 parte bărbătească și parte fe- meiască, două câte două au in- trat cu Noe în corabie, așa cum Dumnezeu îi poruncise lui. Proverbele lui Solomon 9 12 Fiule, dacă ești înțelept pen- tru tine, înțelept vei fi și pentru vecinii tăi;2 dar dacă te dovedești rău, singur îți vei purta răul. Cel ce se reazemă pe minciună, ace- la păstorește vânturile și tot așa se ține după păsări zburătoare; fiindcă el a părăsit căile propriei sale vii și osia gospodăriei sale a abătut-o de la drumul cel drept; el umblă prin pustiu fără de apă și prin pământ făcut pentru secetă, și nerodire-și adună cu mâinile. 13 Femeia nemintoasă, obrazni- că și nerușinată se face că-i lipsește dumicatul, 14 se așază în ușa casei sale pe un scaun cu fața spre uliță 15 chemându-i pe trecători și pe cei ce merg de-a dreptu’n dru- mul lor: 16 „Cel care’ntre voi e mai zăbă- uc, să treacă pe la mine; iar celor nemintoși le poruncesc, zicând: 17 – Atingeți-vă dulce de pâinea 2 T. M.: „Dacă ești înțelept, pentru tine ești”. tăinuită și de apa cea dulce a furtului!” 18 Acela nu știe că muritorii aco- lo mor, lângă ea, și că’n fundul iadului se duc.3 Tâlcuire Este vrednic de lu- are-aminte faptul că înțelepciunea îi cheamă la Sine pe cei neînțe- lepți: „cel ce este neînțelept să se abată la Mine” (Pil- de 9, 4). Înseamnă că „deștepții” nu au intrare în casa înțelep- ciunii, adică în Sfânta Biserică. Orice înțelepciune lumească tre- buie lepădată încă de la intrarea în această casă. Pe de altă parte, dacă toată înțelepciunea și cu- noștința sunt numai în casa în- țelepciunii, înseamnă că în afa- ra acestei case, în afara Sfintei Biserici nu este decât nebunie, neștiință și orbire. Minunată rânduială a lui Dumnezeu! In- trând în Biserică, leapădă min- tea ta și vei deveni înțelept cu adevărat; leapădă lucrarea voii tale și vei începe să lucrezi cu adevărat; leapădă-te și de tine 3 Sfânta Scriptură versiune diorto- sită după Septuaginta, redactată și adnotată de Mitropolit Bartolomeu Valeriu Anania 9 parte bărbătească și parte fe- meiască, două câte două au in- trat cu Noe în corabie, așa cum Dumnezeu îi poruncise lui. Proverbele lui Solomon 9 12 Fiule, dacă ești înțelept pen- tru tine, înțelept vei și pentru vecinii tăi;2 dar dacă te dovedești rău, singur îți vei purta răul. Cel ce se reazemă pe minciună, ace- la păstorește vânturile și tot așa se ține după păsări zburătoare; indcă el a părăsit căile propriei sale vii și osia gospodăriei sale a abătut-o de la drumul cel drept; el umblă prin pustiu fără de apă și prin pământ făcut pentru secetă, și nerodire-și adună cu mâinile. 13 Femeia nemintoasă, obrazni- că și nerușinată se face că-i lipsește dumicatul, 14 se așază în ușa casei sale pe un scaun cu fața spre uliță 15 chemându-i pe trecători și pe cei ce merg de-a dreptu’n dru- mul lor: 16 „Cel care’ntre voi e mai zăbă- uc, să treacă pe la mine; iar celor nemintoși le poruncesc, zicând: 17 – Atingeți-vă dulce de pâinea 2T. M.: „Dacă ești înțelept, pentru tine ești”. tăinuită și de apa cea dulce a furtului!” 18 Acela nu știe că muritorii aco- lo mor, lângă ea, și că’n fundul iadului se duc.3 Tâlcuire Este vrednic de lu- are-aminte faptul că înțelepciunea îi cheamă la Sine pe cei neînțe- lepți: „cel ce este neînțelept să se abată la Mine” (Pil- de 9, 4). Înseamnă că „deștepții” nu au intrare în casa înțelep- ciunii, adică în Sfânta Biserică. Orice înțelepciune lumească tre- buie lepădată încă de la intrarea în această casă. Pe de altă parte, dacă toată înțelepciunea și cu- noștința sunt numai în casa în- țelepciunii, înseamnă că în afa- ra acestei case, în afara Sntei Biserici nu este decât nebunie, neștiință și orbire. Minunată rânduială a lui Dumnezeu! In- trând în Biserică, leapădă min- tea ta și vei deveni înțelept cu adevărat; leapădă lucrarea voii tale și vei începe să lucrezi cu adevărat; leapădă-te și de tine 3Sfânta Scriptură versiune diorto- sită după Septuaginta, redactată și adnotată de Mitropolit Bartolomeu Valeriu Anania însuți și vei deveni cu adevărat propriul stăpân. Ah, de-ar pri- cepe lumea înțelepciunea asta! Însă îi este ascunsă. Neînțele- gând înțelepciunea lui Dumne- zeu, lumea strigă împotriva ei, și pe „mintoșii” cei lipsiți de minte continuă să-i țină în orbirea lor.4 4 Sfântul Teofan Zăvorâtul, Tâlcuiri din Sfânta Scriptură pentru fiecare zi din an.însuți și vei deveni cu adevărat propriul stăpân. Ah, de-ar pri- cepe lumea înțelepciunea asta! Însă îi este ascunsă. Neînțele- gând înțelepciunea lui Dumne- zeu, lumea strigă împotriva ei, și pe „mintoșii” cei lipsiți de minte continuă să-i țină în orbirea lor.4 4Sfântul Teofan Zăvorâtul, Tâlcuiri din Sfânta Scriptură pentru ecare zi din an.