Astăzi, Vineri, 17 Noiembrie, 2023 Sf. Ier. Grigorie Taumaturgul, episcopul Neocezareei, și Ghenadie, patriarhul Con- stantinopolului; Sf. Cuv. Lazăr Zugravul […] 1 Timotei 4 4 indcă tot ce a făcut Dumne- zeu este bun, și nimic nu e de lepădat dacă se ia cu mulțumire: 5 căci se snțește prin cuvântul lui Dumnezeu și prin rugăciune. 6 Punându-le pe acestea înaintea fraților, vei bun slujitor al lui Hristos Iisus, hrănit cu cuvintele credinței și ale bunei învățături căreia i-ai urmat. 7 Iar de basmele cele lumești și băbești ferește-te. Întrece-te zil- nic1 în credința cea bună; 8 căci zilnica’ntrecere trupească e’ntru puțin folositoare, dar cre- dința cea bună e folositoare’ntru totul, având ea făgăduința vieții de acum și a celei viitoare2. 16 Ia aminte la tine însuți și la învățătura ta; stăruie în ele, căci 1 Foarte exact: exersează-te; antre- nează-te (asemenea unui gimnast care înregistrează progrese zilnice). 2 Antrenamentul zic e util numai pentru viața de acum, dar exercițiul spiritual e util pentru amândouă. făcând aceasta te vei mântui – și pe tine, și pe cei ce te ascultă. Luca 16 15 Și el le-a zis: „Voi sunteți cei ce vă faceți pe voi înșivă drepți înaintea oamenilor, dar Dumne- zeu vă cunoaște inimile; căci ceea ce la oameni este înalt, urâciune este înaintea lui Dumnezeu. 16 Legea și profeții au fost până la Ioan; de atunci încoace se binevestește împărăția lui Dum- nezeu și ecare o ia prin asalt3. 17 Dar mai lesne este să treacă cerul și pământul decât din lege să cadă o cirtă4. 18 Oricine-și lasă femeia și ia alta, săvârșește adulter; și cel ce o ia pe cea lăsată de bărbat, adulter săvârșește. Luca 17 1 Și le-a zis ucenicilor Săi: „E cu neputință ca poticnirile5 să nu 3 Vezi nota de la Mt 11, 12. 4 Vezi nota de la Mt 5, 18. 5 Vezi nota de la Mc 9, 42. vină, dar vai aceluia prin care ele vin: 2 mai bine i-ar dacă și-ar lega de gât o piatră de moară și s’ar arunca în mare decât să-i e pia- tră de poticnire unuia din aceștia mici. 3 Luați aminte la voi înșivă! De-ți va greși fratele tău, ceartă-l!; și dacă se va pocăi, iartă-l. 4 Și chiar dacă-ți va greși de șap- te ori într’o zi și de șapte ori se va întoarce la tine, zicând: Mă pocăiesc!, iartă-l”.6 Tâlcuire „Cu neputință este să nu vină smin- telile, dar vai aceluia prin ca- re ele vin!” Asta înseamnă că nu putem trăi după bunul plac: trebuie să luăm seama, nu cumva să smintim pe cineva. Rațiunea se trufește și nu-i pasă de nimeni, însă în jur pricinuiește sminteală cu fapta, dar mai ales cu vorba. Sminteala crește și sporește ne- norocirea care-l așteaptă pe cel ce o pricinuiește, însă acesta nu 6 Sfânta Scriptură versiune diortosită după Septuaginta, redactată și adnotată de Mitropolit Bartolomeu Valeriu Ana- nia simte și înmulțește smintelile. Încă e bine că amenințarea lui Dumnezeu împotriva smintelilor nu se împlinește, îndeobște, aici pe pământ, căci El așteaptă în- dreptarea păcătosului; împlinirea ei se amână pentru ceasul jude- cății și răsplătirii; numai atunci vor simți cei care fac sminteli cât de mare este acest păcat. Aici, mai nimeni nu se gândește dacă va sminti sau nu va sminti prin faptele sau cuvintele sale pe cei ce-l înconjoară. Sunt două păcate foarte mari înaintea lui Dumnezeu, dar pe care oamenii le socotesc neînsemnate: smin- tirea aproapelui și osândirea. După cuvântul Domnului, pentru cel prin care vine sminteala ar mai bine să nu mai trăiască, iar cel ce osândește este deja osândit. Nici smintitorul, nici cel ce osândește nu se gândesc însă la acest lucru și nici nu le-ar trece prin cap să-și recunoască vreo vinovăție de acest fel. Ce orbire ne împresoară, de fapt, și cum umblăm cu nepăsare prin mijlocul umbrei morții!7 7 Sfântul Teofan Zăvorâtul, Tâlcuiri din Sfânta Scriptură pentru ecare zi din an.