Astăzi, Luni, 20 Noiembrie, 2023 Înainte-prăznuirea Intrării în biserică a Maicii Domnului;  †) Sf. Cuv. Grigorie Decapolitul; † Sf. Mc. Dasie; Sf. Ier. Proclu, arhiepiscopul Constantinopolului Evrei 8 7 Căci dacă acel prim [testament] ar fost fără cusur, nu s’ar căutat loc pentru un al doilea. 8 Or, ceea ce le zice le-o zice mustrându-i: Iată vin zile, zice Domnul, când voi face un nou legământ cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda; 9 nu după legământul pe care l-am făcut cu părinții lor în ziua când i-am luat de mână ca să-i scot din țara Egiptului; pentru că ei n’au rămas în legământul Meu, de aceea și Eu i-am părăsit – zice Domnul. 10 Că acesta este legământul pe care-l voi face cu casa lui Israel după acele zile – zice Domnul: pune-voi legile Mele în cugetul lor, și’n inima lor le voi scrie, și le voi lor Dumnezeu și ei Îmi vor Mie popor. 11 Și nu va mai învăța eca- re pe vecinul său și ecare pe fratele său, zicând: Cunoaște-L pe Domnul!, indcă toți Mă vor cunoaște, de la cel mai mic al lor pân’la cel mai mare; 12 că milostiv voi cu nedreptă- țile lor, iar de păcatele lor nu-Mi voi mai aduce-aminte. 13 Dar zicând nou, l-a învechit pe cel dintâi. Iar ceea ce se înve- chește și îmbătrânește, aproape-i de pieire. Marcu 8 11 Și au ieșit fariseii și au început să se ia cu El la întrebări cerân- du-I semn din cer, ispitindu-L. 12 Și Iisus, suspinând în duhul Său, le-a zis: „Pentru ce neamul acesta cere semn? Adevăr vă grăiesc că acestui neam nu i se va da semn!”1 1 Relatând acest moment, Matei (16, 1-4) completează prin invocarea lui Iona ca pregurare a învierii lui Iisus. Marcu se oprește aici; probabil că el, scriind pentru creștinii convertiți dintre păgâni, deci nefamiliarizați cu Vechiul Testament, consideră că exemplul lui Iona ar irelevant. 13 Și lăsându-i, a intrat iarăși în corabie și a trecut de cealaltă parte. 14 Dar ucenicii au uitat să ia pâi- ne și nu aveau cu ei în corabie decât o pâine. 15 Și El le-a poruncit, zicând: „Luați aminte, păziți-vă de alua- tul fariseilor și de aluatul lui Irod!” 16 Și ei cugetau între ei, zicând: „Spune asta indcă n’avem pâi- ne…”. 17 Și cunoscând Iisus, le-a zis: „Ce cugetați?: că n’aveți pâine? Încă nu înțelegeți, nici nu pricepeți? Atât de împietrită vă este inima? 18 Ochi aveți și nu vedeți, urechi aveți și nu auziți. Nu vă aduceți aminte?: 19 Când am frânt cele cinci pâini la cei cinci mii, câte coșuri pline cu fărâmituri ați luat?” Iar ei au zis: „Douăsprezece”. 20 Și când cu cele șapte la cei patru mii, câte coșuri cu fărâ- mituri ați luat?” Iar ei au zis: Șapte”. 21 Și le-a zis: „Încă nu price- peți?…”.2 2 Sfânta Scriptură versiune diortosită după Septuaginta, redactată și adnotată de Mitropolit Bartolomeu Valeriu Ana- nia Tâlcuire Domnul a trecut îm- preună cu ucenicii de cealaltă parte a mării, iar aceș- tia uitaseră să ia pâine. N-aveau cu ei decât o pâine și se gândeau cum se vor descurca. Cunoscând gân- durile lor, Domnul le-a amintit de săturarea celor patru și celor cinci mii de oameni, insuân- du-le prin aceasta nădejdea ne- clintită că lângă El nu vor muri de foame, chiar de n-ar avut cu ei nici măcar o pâine. Câ- te griji nu pricinuiește ecăruia, câteodată, gândul la necunoscu- tele viitorului! Scăparea de toate aceste griji nu este decât una singură: nădăjduirea în Domnul; iar însuețirea și întărirea și le culege suetul din cugetarea cu înțelegere la ceea ce s-a mai întâmplat și înainte cu noi și cu alții. Nu se va găsi nici măcar un singur om care să nu avut parte în viața sa de izbăviri neaș- teptate din necaz sau de întor- sături neașteptate spre mai bine ale vieții sale. Atunci când te frământă gândurile negre cu pri- vire la viitor, întărește-ți suetul cu pomenirea acestor întâmplări. Și în ziua de azi, ca și în vremu- rile de altădată, Dumnezeu toate le rânduiește spre binele nostru. Reazemă-te pe El și încă dinainte de a te izbăvi din nevoie, îți va trimite liniștea suetească, ce te va face să nici nu bagi în seamă necazul. „Pe cel ce nădăjduiește spre Domnul mila îl va înconju- ra.” Dovezi ale acestui lucru ai în Sntele Scripturi, în Viețile Snților, în viața ta și în viețile cunoscuților tăi. Cercetează-le și vei vedea ca-ntr-o oglindă că „aproape este Domnul tuturor celor care Îl caută pe Dânsul”, iar frica pentru soarta ta nu-ți va tulbura suetul.3 3 Sfântul Teofan Zăvorâtul, Tâlcuiri din Sfânta Scriptură pentru ecare zi din an.