Astăzi, Marți, 21 Mai, 2024 †) Snții Mari Împărați și întocmai cu Apostolii, Constantin și mama sa, Elena Faptele Apostolilor 26 1 Agrippa i-a zis lui Pavel: „În- […] găduit îți este să vorbești pentru tine”. Atunci Pavel și-a întins mâna și s’a apărat, zicând: 12 Astfel că’n timp ce mergeam și la Damasc cu putere și însăr- cinare de la arhierei, 13 în calea mea, o, rege, am vă- zut în miezul zilei o lumină din cer mai puternică decât străluci- rea soarelui, strălucind împreju- rul meu și al celor ce mergeau cu mine. 14 Și căzând noi toți la pământ, eu am auzit un glas zicându-mi în limba evreiască: «Saule, Saule, de ce Mă prigonești? Greu îți este să lovești cu piciorul în țepușă». 15 Iar eu am zis: «Cine ești, Doamne?» Iar Domnul a zis: «Eu sunt Iisus, Cel pe care tu Îl prigonești. 16 Dar scoală-te și stai pe picioa- rele tale; că spre aceasta M’am arătat Eu ție, să te rânduiesc slujitor și martor, și al celor pe care le-ai văzut, și al celor întru care Mă voi arăta ție1, 17 alegându-te pe tine din popor și din neamurile la care te trimit 18 să le deschizi ochii, pentru ca ele să se întoarcă de la întuneric la lumină și de la stăpânirea lui Satan la Dumnezeu, pentru ca să primească ele iertarea păcatelor și parte cu cei ce prin credința’n Mine s’au snțit». 1 Mărturisitor al vedeniei de acum și al viitoarelor fapte minunate ce i se vor descoperi. 19 Iată de ce, rege Agrippa, n’am fost neascultător cereștii arătări, 20 ci mai întâi celor din Damasc și din Ierusalim și din toată țara Iudeii și apoi neamurilor le-am vestit să se pocăiască și să se întoarcă la Dumnezeu, făcându-i pocăinței lucruri vrednice de ea. Ioan 10 1 Adevăr, adevăr vă spun: Cel ce nu intră pe ușă în staulul oilor, ci sare pe oareunde, acela este fur și tâlhar. 2 Dar cel ce intră pe ușă este păstorul oilor. 3 Acestuia portarul îi deschide și oile ascultă de glasul lui și el își cheamă oile pe nume și le scoate afară. 4 Și când pe toate ale lui le scoa- te afară, el merge înaintea lor și oile îl urmează, indcă-i cunosc glasul. 5 Dar pe un străin ele nu-l ur- mează, ci fug de el, indcă ele nu cunosc glasul străinilor”. 6 Această pildă le-a spus-o Iisus, dar ei n’au înțeles ce însemnau cele ce le grăia2. 7 A zis deci iarăși Iisus: „Adevăr, adevăr vă spun: Eu sunt ușa oilor. 2 Fariseii cei orbi, care nu pricepeau că lor li se adresează pilda. 8 Toți câți au venit mai înainte de Mine sunt furi și tâlhari, iar oile nu i-au ascultat. 9 Eu sunt ușa. De va intra cineva prin Mine, se va mântui; și va intra și va ieși și pășune va aa.3 3 Sfânta Scriptură versiune diortosită după Septuaginta, redactată și adnotată de Mitropolit Bartolomeu Valeriu Ana- nia