Astăzi, Miercuri, 22 Mai, 2024 Sf. Mc. Vasilisc și Marcel; Sf. Părinți de la Sinodul al II-lea Ecumenic (Dezlegare la pește) Faptele Apostolilor 8 18 Și Simon, văzând că prin pu- nerea mâinilor apostolilor se dă Duhul Sfânt, le-a adus bani, 19 zicând: „Dați-mi și mie această putere, ca acela pe care eu voi pune mâinile să primească Duh Sfânt”. 20 Iar Petru i-a zis: „Piară banii tăi, și tu împreună cu ei!, pentru că ai socotit că darul lui Dumne- zeu se dobândește cu bani1; 21 în chemarea aceasta tu n’ai parte și nici moștenire2, pentru că inima ta nu este dreaptă înaintea lui Dumnezeu. 22 Așadar, pocăiește-te de această răutate a ta și roagă-te lui Dum- nezeu, doar ți se va ierta cugetul 1 Această întâmplare a dat naștere cuvântului „simonie” (de la Simon): vi- na de a cumpăra cu bani sau cu bunuri echivalente hirotonia sau demnitățile bisericești. Tracul de cele snte este interzis și pedepsit de Canoanele Bise- ricii. Duhul Sfânt este, prin excelență, un dar al lui Dumnezeu, care se tran- smite în mod absolut gratuit: „În dar ați primit, în dar să dați” (Mt 10, 8). 2 Nu poți transmite ceea ce n’ai pri- mit. inimii; 23 că’ntru amărăciunea erii și’n- tru legătura nedreptății te văd că ești!” 24 Și răspunzând Simon, a zis: „Rugați-vă voi la Domnul pentru mine, ca să nu vină asupra mea nimic din cele ce ați zis”. 25 Iar ei, după ce au mărturisit și au grăit cuvântul Domnului, s’au întors la Ierusalim binevestind în multe sate ale Samarinenilor. Ioan 6 35 Și Iisus le-a zis: „Eu sunt Pâi- nea vieții; cel ce vine la Mine nu va flămânzi și cel ce crede în Mine niciodată nu va înseta. 36 Dar Eu v’am spus că M’ați și văzut, și nu credeți. 37 Tot ce-Mi dă mie Tatăl, va veni la Mine; și pe cel ce vine la Mine nu-l voi scoate afară; 38 pentru că M’am pogorât din cer ca să fac nu voia Mea, ci voia Celui ce M’a trimis. 39 Iar voia Celui ce M’a trimis, aceasta este: să nu-l pierd pe nici unul din cei pe care Mi-a dat, ci să-l înviez în ziua de apoi.3 Tâlcuire Sfântul Petru gră- iește către Simon: „Tu n-ai parte, nici moștenire, la chemarea aceas- ta, pentru că ini- ma ta nu este dreaptă înaintea lui Dumnezeu. Pocăiește-te, deci, de această răutate a ta și roagă-te lui Dumnezeu, doar ți se va ierta cugetul inimii tale”. Nu avea parte, iar Simon nici cu gândul nu gândea că a ajuns așa departe; și doar pe dinafară nu săvârșise nimic necuviincios, ci numai a gândit în chip nedrept, și cugetul inimii lui a săvârșit un lucru despre care Apostolul nu știa dacă i se va ierta sau nu, chiar după pocăință și rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Iată ce înseamnă întocmirea inimii și cu- getarea care iese din ea potrivit acestei întocmiri! Judecând în această lumină, omul e într-un fel pe dinafară și în alt fel pe dinlăuntru: iar lăuntrul lui îl ve- de numai Dumnezeu, dimpreună cu cei cărora le descoperă Du- 3 Sfânta Scriptură versiune diortosită după Septuaginta, redactată și adnotată de Mitropolit Bartolomeu Valeriu Ana- nia hul lui Dumnezeu, Care cearcă inimile. Deci, cu ce frică și cutre- mur se cade să-și lucreze ecare mântuirea! Și cu câtă osârdie nefățarnică trebuie să-L roage pe Dumnezeu: „Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele din- lăuntru ale mele” (Ps. 50). Iar la Judecată vor lucru de spaimă și mirare. Domnul va zice: „Nu vă cunosc pe voi” celor ce nu doar că au fost încredințați că sunt oameni ai lui Dumnezeu, ci au și părut astfel în ochii tuturor. Ce ne rămâne, dar? Ne rămâne doar să strigăm: „Cu judecățile pe care le știi, mântuiește-ne pe noi, Doamne! Însuți, precum știi, dă rânduială mântuitoare inimii noastre!”.4 4 Sfântul Teofan Zăvorâtul, Tâlcuiri din Sfânta Scriptură pentru ecare zi din an.