Astăzi, Vineri, 14 Iunie, 2024 Sf. Proroc Elisei; Sf. Ier. Metodie Mărturisito- rul, patriarhul Constantinopolului (Dezlegare la pește) Faptele Apostolilor 19 1 Și’n timp ce Apollo era în Corint, Pavel, după ce a străbătut părțile de sus, a venit la Efes1. Și găsind țiva ucenici, 2 a zis către ei: „Primit-ați voi Duhul Sfânt când ați crezut?” Iar ei i-au zis: „Dar noi nici măcar n’am auzit că este Duh Sfânt…”.2 3 Și el a zis: „Atunci, în ce v’ați botezat?” Ei au zis: „În botezul lui Ioan”. 4 Iar Pavel a zis: „Ioan a botezat cu botezul pocăinței, spunându-i poporului să creadă în Cel ce avea să vină după el, adică în Iisus Hristos”. 5 Și dacă ei au auzit, s’au botezat 1 Centru religios, politic și cultural al imperiului roman, celebru prin cultul zeiței Artemis (Diana), al cărei templu se număra printre cele șapte minuni ale lumii antice. Versiunea de față optează pentru numele latinesc al zeiței, intrat în circuitul culturii europene. 2 Ignoranța acestor ucenici nu se re- feră la existența în sine a Sfântului Duh, pe care vor cunoscut-o din Vechiul Testament, ci la lucrarea Lui în Biserică. în numele Domnului Iisus. 6 Și punându-și Pavel mâinile pes- te ei, Duhul Sfânt a venit asupra lor și vorbeau în limbi și profeti- zau3. 7 Și erau de toți ca la doisprezece bărbați. 8 Și el, intrând în sinagogă, a vorbit cu’ndrăznire timp de trei luni, luându-se cu ei la’ntrebări și încredințându-i despre împărăția lui Dumnezeu. Ioan 14 1 Să nu se tulbure inima voastră; credeți în Dumnezeu, și în Mine credeți. 2 În casa Tatălui Meu multe loca- șuri sunt. Iar de nu, oare v’aș fi spus Eu vouă că Mă duc să vă pregătesc loc?4 3 Li se dăruise harisma glosolaliei (capacitatea de a vorbi în limbi străine). Pentru harisma profeției vezi nota de la 11, 27. 4 Text dicil. Întrebare retorică, al cărei răspuns, evident, e negativ; ea face trimitere la In 12, 32. 3 Și de vreme ce Mă voi duce și vă voi pregăti loc, iarăși voi veni și vă voi lua la Mine, pentru ca acolo unde sunt Eu să fiți și voi. 4 Voi știți și unde Mă duc Eu, și calea”. 5 Toma I-a zis: „Doamne, nu știm unde Te duci; iar calea, cum o putem ști?” 6 Iisus i-a zis: „Eu sunt Calea, Adevărul și Viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine. 7 Dacă M’ați cunoscut pe Mine, și pe Tatăl Meu L-ați cunoscut; dar de acum Îl cunoașteți, și L-ați și văzut”. 8 Filip I-a zis: „Doamne, arată-ni-L nouă pe Tatăl și ne e de-ajuns”. 9 Iisus i-a zis: „De atâta vreme sunt cu voi, Filipe, și nu M’ai cu- noscut? Cel ce M’a văzut pe Mine L-a văzut pe Tatăl; și cum de zici tu: Arată-ni-L nouă pe Tatăl!? 10 Nu crezi că Eu sunt întru Tatăl și că Tatăl este întru Mine? Cu- vintele pe care Eu vi le grăiesc, nu de la Mine le grăiesc, ci Tatăl – Cel ce rămâne întru Mine – Își face lucrurile Sale. 11 Credeți-Mă că Eu sunt întru Tatăl și Tatăl întru Mine; iar de nu, credeți-Mă de dragul acestor lucruri.5 5 Sfânta Scriptură versiune diortosită după Septuaginta, redactată și adnotată Tâlcuire „De M-ați cunoscut pe Mine, și pe Tatăl Meu L-ați cu- noscut.” Înseam- nă că deiștii nu îl cunosc pe Dum- nezeu, chiar dacă numele lor amintește de El (Deus – Dumnezeu; de aici vine cuvântul „deist”) și ei fac cugetări sosticate despre dumne- zeire. Dumnezeul Cel Adevărat nu poate fără Fiul și nici fără Duhul Sfânt. Cel ce crede în Dumnezeu dar nu-L mărturisește Părinte al Fiului nu crede în Dumnezeul Cel Adevărat, ci într-o născocire a lui. Adevăratul Dumnezeu L-a dat pe Fiul Său, le-a dat oamenilor „putere de a se face i ai lui Dumnezeu”, iar pe copiii Săi îi iubește și orice rugăciune a lor o ascultă, de dragul Fiului. Drept aceea, cine are pe Fiul, are și pe Tatăl; cine nu are pe Fiul, nu are nici pe Tatăl. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Fiul și nimeni nu primește ceva de la Tatăl decât prin Fiul. Afară de Fiul nu este cale către Adevăratul Dumnezeu; iar cel care visează o astfel de cale, rătăcește.6 de Mitropolit Bartolomeu Valeriu Ana- nia 6 Sfântul Teofan Zăvorâtul, Tâlcuiri din Sfânta Scriptură pentru ecare zi din an.