Astăzi, Sâmbătă, 15 Iunie, 2024 Sf. Proroc Amos; † Sf. Mc. Isihie Fericiții Augustin și Ieronim Faptele Apostolilor 20 7 Iar în ziua cea dintâi a săptă- mânii, când noi ne-am adunat să frângem pâinea1, Pavel, care avea să plece a doua zi, a stat cu ei de vorbă și și-a prelungit cuvântul până la miezul nopții. 8 Iar în odaia de sus, unde eram adunați, erau multe făclii aprinse. 9 Dar un tânăr cu numele Eutihie ședea la fereastră și a fost prins de somn în timp ce Pavel vorbea îndelung; și, doborât de somn, a căzut jos de la catul al treilea; și l-au ridicat mort. 10 Dar Pavel s’a coborât și s’a aplecat peste el și l-a luat în brațe și a zis: „Nu vă tulburați, căci suetul său este în el”. 11 Și dacă s’a suit și a frânt pâinea și a mâncat, a vorbit cu ei mult, 1 Euharistia duminicală (în prima zi a săptămânii iudaice) devenise o practică obișnuită a comunităților creștine. Din context înțelegem că membrii comuni- tății s’au adunat sâmbătă seara (când începea de fapt ziua de sărbătoare), iar „frângerea pâinii” a avut loc după miezul nopții. (De observat că Luca și-a reluat povestirea la persoana întâi plural – vezi nota de la 16, 10). până’n zori; și așa a plecat. 12 Iar pe tânăr l-au adus viu, și nu puțin s’au mângâiat. Ioan 14 10 Nu crezi că Eu sunt întru Tatăl și că Tatăl este întru Mine? Cu- vintele pe care Eu vi le grăiesc, nu de la Mine le grăiesc, ci Tatăl – Cel ce rămâne întru Mine – Își face lucrurile Sale. 11 Credeți-Mă că Eu sunt întru Tatăl și Tatăl întru Mine; iar de nu, credeți-Mă de dragul acestor lucruri. 12 Adevăr, adevăr vă spun: Cel ce crede în Mine va face și el lucrurile pe care le fac Eu; și mai mari decât acestea va face, că Eu la Tatăl Meu mă duc. 13 Și orice veți cere întru numele Meu, aceea voi face, pentru ca Tatăl să se preamărească întru Fiul. 14 Dacă veți cere ceva întru nu- mele Meu, Eu îl voi face. 15 De Mă iubiți, păziți-Mi porun- cile! 16 Și Eu Îl voi ruga pe Tatăl, și alt Mângâietor2 vă va da vouă, pen- tru ca’n veac să rămână cu voi, 17 Duhul Adevărului, pe Care lu- mea nu-L poate primi, pentru că nu-L vede și nici nu-L cunoaște; Îl cunoașteți voi, de vreme ce la voi rămâne și întru voi va . 18 Nu vă voi lăsa orfani; voi veni la voi. 19 Încă puțină vreme și lumea nu Mă va mai vedea; voi însă Mă veți vedea, pentru că Eu trăiesc și voi veți trăi. 20 În ziua aceea veți cunoaște că Eu sunt întru Tatăl Meu și voi întru Mine și Eu întru voi. 21 Cel ce are poruncile Mele și le păzește, acela este cel ce Mă iubește; iar cel ce Mă iubește pe Mine, iubit va de Tatăl Meu și-l voi iubi și Eu și Mă voi arăta lui”.3 2 Accent fundamental pe relația pa- ralelă dintre lucrarea Duhului Sfânt și aceea a Fiului. 3 Sfânta Scriptură versiune diortosită după Septuaginta, redactată și adnotată de Mitropolit Bartolomeu Valeriu Ana- nia Tâlcuire Și dacă veți cere ce- va în numele Meu, Eu voi face.” O, ce făgăduință mân- gâietoare! Dar ce puțini se folosesc de ea... Arareori o păstrează cineva în minte. Sunt unii care defel nu o înțeleg și n-o primesc. De ce asta? Fiindcă nu-L iubesc pe Domnul și nu plinesc poruncile Lui. Această necredință a inimii față de Dom- nul le taie orice îndrăznire de a se întoarce către Dumnezeu cu vreo cerere, întocmai cum sluga netrebnică nu cutează să vină la stăpân cu vreo rugăminte, știind că n-a fost vrednică de nici o mi- lă. Rugăciunile rânduite le citesc, iar în ele sunt cereri foarte mari; pe de altă parte, aceste rugăciuni sunt doar citite, iar simpla citire, precum se știe, este departe de a rugăciune și cerere. Nu poți sta înaintea Domnului cu rugăciune adevărată și a înălța cerere către Dânsul fără a-ți îndrepta conștiin- ța față de El.4 4 Sfântul Teofan Zăvorâtul, Tâlcuiri din Sfânta Scriptură pentru ecare zi din an.